månadsarkiv: augusti 2013

Lunchmeditationer

Föreningsmedlemmar och andra intresserade,

I höst finns möjlighet att återigen drop-in meditera vid lunchtid både på onsdagar och torsdagar, kl 12.15 – 12.45 under september – november. Första tillfället blir onsdagen den 4 september och den sista för terminen blir torsdagen den 28 november.

Medlemmar och andra intresserade, buddhist, icke buddhist, vana som ovana meditatörer är välkomna. Har du aldrig mediterat innan och/eller vill ställa frågor är du välkommen 15 min innan meditationen börjar.

Meditationen börjar med att vi skapar en positiv motivation och önskan att vara till glädje för alla levande varelser varpå vi sitter tillsammans i tystnad i stillhetsmeditation, s k shine, under tiden vi uppmärksammar vårt andetag. Du kan sitta på stol, meditationspall eller meditationskudde. Vi avslutar meditationen med att tillägna/dela med oss av den positiva energi vi skapat för alla levande varelsers väl.

Jag som håller meditationsstunderna är medlem i föreningen sedan flera år och har under denna tid lett meditationer både på föreningen samt vid flera av de retreater som anordnats tillsammans med läraren Stephan Pende Wormland.

För mer info och frågor: maila till helen.persson@tibetanskbuddhism.se eller ring 073-613 50 27

Onsdagar och torsdagar, kl 12.15 – 12.45, 4 september – 28 november