månadsarkiv: november 2014

Vad är meditation

jan_2

Vi skall tillsammans stifta bekantskap med olika meditationer och även pröva på hur de känns. Tonvikten kommer att ligga på de meditationer vi finner i det tibetanska buddhismen.

Tisdagen 18 november, kl. 18.30
Avgift 50 kr

Lamrim (The Graduated Path to Enlightenment) studieprogram 2015-2016

Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg är glad att kunna erbjuda en 3-terminer långt studieprogram med Stephan Pende Wormland i ämnet lamrim. Man kan delta i hela programmet eller i de delar man önskar. Programmet börjar med en helgkurs den 20-22 februari 2015. Anmälan görs efter hand som respektive helgkurs och retreat presenteras.

“We are most unbelievably fortunate to have this opportunity to learn lam-rim. The Lam-rim, the steps of the path to enlightenment came from the Lamp on the Path to Enlightenment. The Lam-rim came after Lama Atisha wrote this text. So, we are unbelievably fortunate. Before this, because the Buddhadharma is so extensive, there were many difficulties in Tibet. People didn’t know how to practice, how to put together the three vehicle teachings, and so there was a lot of confusion. Therefore, we are unbelievably fortunate because this subject of the Lam-rim contains the 84,000 teachings of Buddha, which are very vast. All of them are rooted in this, so we are unbelievably fortunate.”

From History and Oral Transmission of Lamp on the Path to Enlightenment by Lama Zopa Rinpoche http://fpmt.org/wp-content/uploads/projects/olc/pdf/LOP%20Hstry&Oraltrnsmssn08LZRkm09.pdf

I hela kurspaket ingår undervisning en helg per termin i 3 terminer, 2 veckolånga retreater i närheten av Göteborg sommaren 2015 och 2016 där vi ges möjlighet att praktisera/fördjupa oss i det vi lärt, gruppträffar på Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg ca 1 gång/mån samt distans gruppträffar via internet med Stephan Pende Wormland för deltagare som ej kan närvara på gruppträffarna i Göteborg. Distans gruppträffar via Internet planeras i samråd med Stephan Pende vid första helgkursen utifrån deltagares intresse och engagemang.

Kursen lämpar sig för såväl nybörjare som erfarna utövare. Den baseras på Bhikshuni Thubten Chodrons bok om Lamrim med tillhörande CD innehåller guidade meditationer över de ämnen vi får undervisning i. Vi kan med hjälp av boken och CD:n börja meditera på egen hand.

Hans Helighet Dalai Lama säger följande på omslaget till Bhikshuni Thubten Chodrons bok:

“I’m very happy to learn that Bikshuni Thubten Chodron has undertaken to record the analytical meditations on Lamrim.

Föreningen avser köpa in några exemplar boken “Guided meditations on the stages on the path”. Vi har tyvärr inte utrymme att ta emot beställningar eller reservera böcker så vill du försäkra dig om ett exemplar kan du beställa här: http://www.adlibris.com/se/bok/guided-meditations-on-the-stages-of-the-path-9781559392815

Om Bhikshuni Thubten Chodron: http://thubtenchodron.org/biography/

Om Stephan Pende Wormland: http://fpmt.org/teachers/resident/pende/
Stephan Pende Wormland har tidigare undervisat på föreningens uppskattade 3-åriga studikurs “Discovering Buddhim”, den 3-åriga studiekursen “Visdom och Medkänsla” samt ett på ett flertal av våra sommar retreater.

Följande helgkurser med Stephan Pende Wormland är planerade:

  1. Vt 2015: 20-22 Februari: https://tibetanskbuddhism.se/lamrim-2015-februari/
  2. Ht 2015: 4-6 September: https://tibetanskbuddhism.se/lamrim-2015-september/
  3. Vt 2016: 18-20 Mars: https://tibetanskbuddhism.se/lamrim-2016-mars/

Följande sommar retreater med Stephan Pende Wormland är planerade:

Retreat 2015: 20-27 juni, 2015 i Härsjösand strax utanför Göteborg. Se separat retreat program: https://tibetanskbuddhism.se/sommaretreat-2015-juni/

Retreat 2016: 11 – 18 juni 2016. Program meddelas senare.

Sommarretreat med Stephan Pende Wormland 11-18 juni 2016

Deltagare i studieprogrammet ges förtur till retreaterna då antal platser är begränsat till ca 20 personer. Föreningens medlemmar och andra erbjuds delta i mån av plats. Möjlighet att notera sig på kölista finns.

Tid för grupp träffar i Göteborg:
Grupp träffarna planeras i samråd med Stephan Pende under kursens gång. Tid för dem meddelas ges efter hand under kursens gång.

Frågor kan ställas till:
Helen Persson som är ansvarig samordnare för studieprogrammet i sin helhet, medverkar vid gruppträffar samt och även undervisar yoga på retreaterna. Helen kan nås via email helen.persson@tibetanskbuddhism.se eller tfn 0736-135027

Ulrika Säljeby som ansvarar för samordning och planering av sommar retreaten 2015 och tar emot anmälningar till den kan nås via email ulrika.saljeby@tibetanskbhuddhism.se

Lamrim studiegrupp 2015-2016

Välkommen till lamrim (The Graduated Path to Enlightenment) studie träffar. Träffarna planeras efter hand och i samråd med Stephan Pende Wormland som undervisar på föreningens 3 terminer långa studieprogram

Se information om studieprogrammet i sin helhet:
https://tibetanskbuddhism.se/lamrim-studieprogram/

 

Kontaktperson: Du kan nå Helen Persson via email helen.persson@tibetanskbuddhism.se eller telefon 0736-135027 om du har frågor.

Geshe Pema Dorje, Four Noble Truths, 21-23 november

Föredrag och helgkurs med Geshe Pema Dorjee 21-23 november 2014 på Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg.

Kursen är avsedd både för nybörjare och mer avancerade.

Ämne: De 4 ädla sanningarna – Four Noble Truths

Plats: Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg, LINNEGATAN 21 B, Göteborg, (i Viktoriahuset, dvs samma hus som Haga Bion)
www.tibetanskbuddhism.se

Fredag 21 november, 18.30 – 20.30
Lördag 22 november, 10.00 – 17.00
Söndag 23 november, 10.00 – 17.00
Lunchuppehåll: ca 13:00-14:30

Avgift för hela kursen: 600:- för medlem resp. 700:- för icke-medlem
Avgift för fredagens inledande föredrag: 50:- (föranmälan behövs ej)

Anmälan till kursen görs genom att sätta in avgiften på föreningens plusgiro 831 87 20-3 nr notera sig på lista i lokalen, eller via email till kontaktperson Helen Persson, helen.persson@tibetanskbuddhism.se

För kommande uppdateringar om Geshe Pemas övriga Sverigeprogram mm, se hans Facebook sida https://www.facebook.com/LAMAPEMADORJEE?ref=ts&fref=ts

“The teachings on the Four Noble Truths clearly distinguish two sets of causes and effects: those causes which produce suffering and those which produce happiness. By showing us how to distinguish these in our own lives, the teachings aim at nothing less than to enable us to fulfill our deepest aspiration – to be happy and to overcome suffering.” — H.H. The Dalai Lama

This course – designed for both beginners and advanced practitioners – provides the rare opportunity to study with the internationally renowned Geshe Pema Dorjee. His fluent English, keen intellect, warm-hearted nature, and infectious sense of humor combined with his clear and practical explanations create inspiring and meaningful discussions.

The Four Noble Truths – the truth of suffering, the truth of the origin of suffering, the truth of the cessation of suffering, and the truth of the path leading to cessation – was the first teaching the Buddha gave after he was enlightened.

No matter how many times one hears or reads about the Four Noble Truths, there is always so much more to learn. These Truths form the heart and soul of Buddhism.

About Geshe Pema Dorjee:
Born in Tibet, Geshe Pema Dorjee escaped 1959 as a refugee to India with his family. He studied Buddhist philosophy in India. Amongst his academic appointments, he was Director of the Tibetan Children’s Village and was the first Principal of the College for Higher Tibetan Studies. At the request of H.H. the Dalai Lama, he founded and continues to direct both the Bodong Research and Publication Center in Dharamsala and the Bodong monastery and school in Kathmandu. He devotes the rest of his time to organizing and directing humanitarian projects http://pema-dorjee.org in Himalayan India and Nepal and to teaching and lecturing around the world, including Sweden, England, Switzerland, Belgium, Germany, Finland, Estonia, Norway, France, and Israel.
More about Geshe Pema Dorjee: http://www.buddhistcharity.org/gesheCV.php

Mina 40 år som buddhist

Det började på allvar på 60-talet i Canada, USA, Indien och Europa, då vetgiriga västerlänningar samlades kring tibetanska lamor. 1967 invigdes Samye Ling i Scotland under ledning av Akong Rinpoche och Chögyam Trungpa. Ungefär samtidigt kom Tarthang Tulku till USA. I Sverige kom den tibetanska buddhismen på allvar 1974 då Kalu Rinpoche kom till Etnografiska museet i Stockholm. Jag vill berätta personligt om möten med tibetanska lamor i Europa, Asien och USA. Jag vill berätta om lamornas undervisning, de meditationer de lärt och nödvändigheten att ha en stabil grund för att kunna göra framsteg på den stegvisa vägen, lam rim.

Tisdagen 11 november, kl. 18.30
Avgift 50 kr