månadsarkiv: mars 2015

Föredrag med Individuell Människohjälp (IM)

IM

Välkommen till Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg (FFTB) tisdagen den 14 april, kl 18:00-20:00 då Jenny Lagergren från IM, Individuell Människohjälp berättar om lokalt miljöengagemang och rätten till kultur.

Jenny ger en kort berättelse om det lokala miljöarbetet i den lilla staden Mc Leod Ganj/Dharamsala i norra Indien och det regionala arbetet för Tibetanska flyktingar.

Som praktikant för IM, Individuell Människohjälp, arbetade Jenny i 4 månaders tid på miljökontoret och partnerorgansationen Clean Upper Dharamsala Program (CUDP) under Tibetan Settlement Office. Där kommunicerade hon miljöarbetet utåt till lokalbor och besökare samt hjälpte till att bygga mer finansiellt stöd. Hennes tid kom snarare att handla om så många fler erfarenheter än hennes specifika uppdrag, inte minst i mötet med människor på plats.

Mc Leod Ganj är inte bara en liten stad i norra Indien utan även huvudsäte för den Centrala Tibetanska administrationen och sedan 1959 Dalai Lamas hemort.

Jenny har en bakgrund som miljövetare och har under tre år arbetat inom hållbarhetssektorn, framförallt i mindre projekt och ideella organisationer. Hon brinner för det mänskliga mötet och viljan att förändra i ett större perspektiv. Hon vill minska avstånden mellan människor och öka förståelsen gentemot andra och visa på att vi alla är rätt så lika i grunden, med flera gemensamma nämnare vi behöver jobba på tillsammans.

Föredragshållaren Jenny, volontär ambassadör för IM erbjuder oss fördraget gratis men FFTB ber som vanligt besökare betala 50:- i inträde för täckande av vår hyreskostnad.

Alla är varmt välkomna!

Plats för föredraget:
Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg, Linnegatan 21, 413 04 Göteborg
www.tibetanskbuddhism.se

Kontaktperson FFTB: Helen Persson helen.persson@tibetanskbuddhism.se
Tel 073-6135027

The Devotion of Matthieu Ricard

A film by George Schouten and Babeth M. VanLoo

CRITICAL ACCLAIM
“The happiest man alive.” –Time

Nearly forty years ago Matthieu Ricard left his native France and a promising career in cellular genetics to become a monk in the Tibetan Buddhist tradition in Nepal. He is now a translator, photographer and bestselling author (The Monk and the Philosopher, Happiness: A Guide to Developing Life’s Most Important Skill) and an active participant in scientific research on the effects of meditation on the brain. He is involved in a number of humanitarian projects in Tibet and Nepal, where he resides.

This intimate portrait journeys with Matthieu as he continues the work of his late teacher, Dilgo Khyentse Rinpoche, in the Himalayas, and as he serves as translator for the Dalai Lama in Europe and participates in scientific research there. His vivid photography and accessible stories of a monk’s life in the Himalayas feature throughout.
With: Matthieu Ricard, Kangyur Rinpoche, Dilgo Khyentse Rinpoche, Shechen Rabjam Rinpoche, Khyentse Yangsi Rinpoche, His Holiness the Dalai Lama, Yahne le Toumelin, Eve Reneleau, Gerard Godet, Madelèine Trehin, Dr. Tania Singer, Uttam Sanjei

Fredag 10 april, kl. 18.00

Saving the Bodong tradition – an interview with Geshe Pema Dorjee

Den tibetanska laman Geshe Dorjje är en högt meriterad lärare.
Han har under många år i nära samverkan med Dalai Lama arbetat för den tibetanska
exilbefolkningen i norra Indien.

I den här filmen tar Pema upp viktiga buddhistiska grundfrågor och förmedlar insikt
kring dessa på sitt öppna och personliga sätt.

Han talar också om sitt arbete med att bevara Bodong-traditionen inom tibetansk buddhism,
vilket han ålagts av Dalai Lama.

Fredag 13 mars, kl. 18.00