månadsarkiv: april 2015

Geshe Graham Woodhouse, Four Seals, 8-10 maj 2015

Geshe-Graham-Woodhouse_portrait

Geshe Graham Woodhouse kommer från England och är en av de bara en handfull västerlänningar som har tagit en komplett tibetansk Geshe-examen på traditionellt sätt efter 16 års studier i Indien.

Han ordinerades som munk av HH Dalai Lama 1994, studerade huvudsakligen på Buddhist School of Dialectics i Dharamsala och fick sin Geshe-examen från Drepung Loseling-klostret i södra Indien 2006.

The Four Seals

For a presentation of philosophy to be considered Buddhist, it should subscribe to four principles called the four seals:
1. All compounded things are impermanent.
2. All contaminated phenomena are suffering.
3. All phenomena are empty and selfless.
4. Nirvana is peace.

Just like a king’s seal on a document, the presence of these four seals guarantees a document or a teaching’s authenticity as an expression of Buddhist views.

Geshe Graham Woodhouse will lead discussion and meditation on these four principles of Buddhist philosophy based on his own translation of a text by Gen Lamrimpa Ngawang Puntsok, Eliminating the Darkness of Ignorance, concentrating especially on the Buddhist teachings on impermanence, coarse and subtle.

We will use logic and try out some basics in traditional Tibetan Buddhist debate as a tool to investigate on the actual proof of impermanence.

Fredag 8 maj, kl 18.30 – 20.30
Lördag 9 maj, kl 10.00 – 17.00
Söndag 10 maj, kl 10.00 – 17.00

Avgift: 650 kr (icke medlem 750 kr) + frivillig gåva

Anmälan görs på lista i lokalen eller till katja@tibetanskbuddhism.se eller SMS till 0763-698 444

Avgiften betalas till föreningens Plusgiro 831 87 20-3 senast en vecka före kursstart.

För mer information om kurserna, mejla katja@tibetanskbuddhism.se

Kursen hålls på engelska!

Bildvisning och föredrag; Min verksamhet i Nepal

boudnath

 

Marita Bergstrand är just hemkommen från det jordbävningsdrabbade Nepal där hon har startar och driver hjälpverksamhet. Kvällens föredrag är planerad sedan före katastrofen. Intäkterna från föredraget kommer oavkortat att gå till de drabbade.

____

Marita Bergstrand:

Jag kommer att ta med er på en resa till Nepal där ni får möta både den buddhistiska och den hinduiska traditionen och berätta om mina erfarenheter av att starta och driva verksamhet i ett av världens fattigaste länder.

Mina intressen är att bidra till att göra förändringar för människor i den tredje världen med mottot ”världen förändras inte för att jag hjälper ett barn/en kvinna, men världen förändras för det barnet och för den kvinnan”.

Kort om mina projekt
År 2007 hade jag förmånen att bygga Barnhemmet Diki Khangsar för 8 exiltibetanska barn. Syftet är att barnen ska fostras i tibetansk tradition och få växa upp i trygghet och harmoni.

Våren 2012 startade jag en sömnadsutbildning för fattiga, ensamstående nepalesiska kvinnor från landsbygden. Kvinnorna i Nepal har en utsatt situation, speciellt då de blir lämnade av sina män. 14 kvinnor har fullföljt sin utbildning och är nu stolta på väg ut i yrkeslivet. Ett annat projekt är mikrolån till kvinnor för att de exempelvis kan köpa getter.

Välkomna

Tisdag 5 maj, kl. 18.30 Avgift 50 kr