månadsarkiv: augusti 2015

Åke

Föreningen har fått besked att vår medlem och vän Åke lämnat oss.

Åke var av många en uppskattad person, med en stor personlighet. Detta kom ofta till uttryck genom hans kloka och underfundiga texter som flera av oss fått ta del av.

Under en lång period tydliggjorde han sig som en av de mer ansvarstagande och aktiva medlemmarna. Han gjorde många insatser för föreningen, vilket vi alla idag känner stor tacksamhet för.

Åke besökte Kathmandu vid flera tillfällen och tyckte mycket om staden. Föreningen kommer därför att till Åkes minne göra en donation för stadens invånare och uppbyggnad av staden. //Styrelsen

Kum Nye Yoga – workshop 28-30 augusti 2015

Generating Happiness from within

Workshop med Britta Hauenschild

Britta_Hauenschild_300px

“We can use Kum Nye to experience beautiful thoughts and feelings… Through relaxation, all manner of mental and physical experience can be turned into a positive flow of energy that stimulates good feelings and abundant vitality.
Long hidden treasures of mind begin to manifest, emerging like beautiful jewels from the depth of a clear pool. Kum Nye enables us to connect with these jewels, bring them into the light an share them with others” (T. Tulku in “The Joy of Being”)

We all want to be happy – but most of the time we are not completely satisfied and joyful. Something is missing and we usually look outside ourselves for someone or something to make us happy.
Thus, our degree of happiness depends on outer circumstances and we have little power to influence it.
Rinpoche Tarthang Tulku invites us into a different way to lead our lives by showing that our own bodies, senses and mind are a rich source of everything we need. Through Kum Nye, he gives us a way to access this source and to practice happiness.
We can learn to relax our bodies, open our senses, let our minds come to rest and open our hearts. Then, the experience of joy emerges naturally, our experience becomes rich, separation melts, we feel one with the environment and life becomes beautiful and meaningful.

Britta Hauenschild is practicing Kum Nye since 1988 and teaching for the German Nyingma Zentrum in Cologne since 1994. She has found great value and possibilities in this technique for herself and enjoys sharing them.

Kursen hålls på engelska men går bra att följa även för dem med begränsade språkkunskaper. 

Fredag 28 augusti 18.30-21.00 (det går att delta endast fredag)
Lördag 29 augusti 10.00-17.00
Söndag 30 augusti 10.00-16.00

Avgift workshop: 850 kr medlemmar (950 kr för icke medlemmar)
Avgift endast fredag: 150 kr
För frågor och anmälan skicka mail till stig@tibetanskbuddhism.se

Avgiften för kursen sätts samtidigt in på föreningens plusgirokonto 831 87 20-3
Mail med anmälan skickas & inbetalning görs senast 15 augusti.

 

Lamrim – The graduated path to enlightenment, 4-6 september

Helgkurs 2 av 3 med Stephan Pende Wormland den 4-6 september 2015

Välkommen anmäla dig till 2:a helgkursen i föreningens 3-terminer långa studieprogram 2015-2016. Förutom helgkurser innehåller kurspaketet 2 sommar retreater (2015 + 2016), gruppträffar på föreningen ca en gång i månaden samt möjlighet till distans gruppträffar med Stephan Pende via Internet. Man kan delta i hela eller delar av programmet efter eget önskemål. Kursen ges på engelska och vänder sig till såväl nybörjare som erfarna utövare av buddhism.

Tid: Fredagen 4 sept, 18.30 – 20.30 (Introducerande föredrag)
Lördagen 5 sept, 10.00 – 17.00
Söndagen 6 sept, 10.00 – 17.00

Plats: Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg, Linnégatan 21 B, Göteborg

Anmälan/Frågor görs till helen.persson@tibetanskbuddhism.se

Avgift för hela helgkursen inkl föredrag : 800:- kr för medlem och 900 kr för icke-medlem. Du bekräftar ditt anmälda intresse av kursen genom inbetalning av kursavgiften senast en vecka innan kursstart till föreningens Plusgiro 831 87 20-3. Önskas medlemskap görs en separat betalning om 250:- till samma Plusgiro kontot.

Avgift för föredrag på fredag: 100:- kontant vid entré (ej föranmälan)

Information om hela studieprogrammet, kurslitteratur samt Stephan Pende Wormland hittar du här: https://tibetanskbuddhism.se/lamrim-studieprogram/

”As I often tell people, the analytical meditations on the points of the Lamrim will transform our minds and enable us to become more compassionate and wise. I encourage people to do these meditations as part of their daily practice.” – Dalai Lama

Om Lamrim:

”The lam-rim, or “graduated path,” is a presentation of Shakyamuni Buddha’s teachings in a form suitable for the step-by-step training of a student.

Lama Tsongkhapa (1357–1419) is the founder of the Gelugpa school of Tibetan Buddhism. Je Tsongkhapa’s Lam-Rim Chen-mo or The Great Treatise on the Stages of the Path is one of the most renowned Tibetan Buddhist classics. The work falls into the Lam-Rim genre which stemmed from the Kadampa school of Tibetan Buddhism. Its main structure is based on the division of three levels of spiritual beings, which Atisha puts forth in The Lamp for the Path, and the three principles of the path.

The Lam-Rim Chen-mo is also written as a comprehensive manual of Buddhist practice. It deals with many details on how to conduct meditation and spiritual practice in routine activities; and it also shows how to use scriptural sources as practical instructions.”

From: http://fpmt.org/education/teachings/texts/lam-rim/