månadsarkiv: april 2016

Buddhistiska biografier

Föredrag tisdagen 12 april 19.00

Jan Bärmark, professor emeritus i vetenskapsteori
Jan Bärmark, professor emeritus i vetenskapsteori

Biografier är viktiga som tröst och inspiration för utövare och icke utövare av den buddhistiska läran. Det tibetanska ordet för biografi, nam par tharpa, betyder “genom att se förverkligar vi själva”. Genom att se hur män och kvinnor i buddhismen i sina liv målmedvetet arbetat efter att utveckla självkännedom, visdom och medkänsla får vi vägledning och inspiration att göra detsamma.

Föredraget kommer att handla om biografins roll i buddhismen med flera exempel på biografier om kvinnor och män i Kagyutraditionen.

Jan Bärmark är professor emeritus i vetenskapsteori och har bl a varit föreningens ordförande.

Tid:  tisdag 12 april, kl. 19.00
Plats: Föreningens lokal på Linnegatan 21 (samma hus som Hagabion, ingången till höger)
Avgift:  100 kr