Buddhism in a Nutshell

Buddhism in a Nutshell

Varmt välkomna till en nystartad
introduktionskurs i buddhism!

Under sex måndagskvällar kommer vi gå igenom och diskutera några av buddhismens mest grundläggande koncept.

Buddhism in a Nutshell” är en kort och koncis introduktionskurs ursprungligen sammansatt av FPMT (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition). Vi kommer dock förhålla oss relativt fritt till detta material och låta kursens innehåll följa deltagarnas intresse.

Tid: 6 måndagar med start den 21 februari
kl. 18.30 – ca 20.00

Plats:
Föreningens lokal på Linnégatan 21B

Pris: Donationsbaserat
Föreslagen summa 50-100:- per gång, eller 500:- för hela kursen
Betala till: Plusgiro 831 87 20-3 eller Swish: 123 018 21 21

Språk:
svenska eller engelska beroende på deltagarna

Frågor och anmälan:
harry@tibetanskbuddhism.se