Chenrezig

4-arm-chenrezig

Vi gör för närvarande ett uppehåll i Chenrezig-meditationen!

Vi träffas och utför en enkel meditation och mantra-recitation över Chenrezig.

Chenrezig – medkänslans Buddha – räknas som en av de viktigaste och mest kraftfulla av alla de utövningar man kan praktisera inom tibetansk buddhism. Du behöver inga speciella förkunskaper för att delta!

Om du inte tidigare gjort denna meditation är det bra om du kommer 15-20 minuter i sju, så får du en kort presentation av meditationen!

För frågor mejla: stefan@tibetanskbuddhism.se

Chenrezig

kl 19.00, onsdagar
månaddag
augusti28
september11
oktober2, 16, 30
november13, 27
december11

Frivilligt bidrag 20 kr