Kum Nye Yoga online – söndagar

’Kropp, andning och meditation’
– tre söndagar i mars 2022

”Body and breath are the foundation of our being, the basis for relaxation and meditation. Together, they serve as our meditation cushion, the support for our practice and also for our lives. The better they function, the more stable will be our practice, and the more certain our development. So it is important to make the body comfortable and allow the breath to become gentle and relaxed. Then we can work with Kum Nye.”

The Joy of Being – Tarthang Tulku

Kum Nye online återkommer i mars månad i föreningens regi, men i ett nytt och kortare format på 45 minuter. Passen leds av Stig Albansson, som lett Kum Nye-grupper på föreningen sedan -98.

Vi kommer göra ett antal övningar från boken Kum Nye Tibetan Yoga, och även ägna en stund åt meditation.

Klasserna spelas in så du kan fortsätta öva på egen hand, eller följa en klass i efterhand om du missar något tillfälle.

Datum och tid
Söndagar: 13, 20, 27 mars
kl: 09.30-10.15

Kostnad
Du väljer själv vilken summa du vill bidra med, men ett förslag är 75:-/tillfälle.
Skicka till föreningens Swish eller Plusgiro och ange: ”kum nye online”.

Swish – 123 018 21 21
Plusgiro – 831 87 20-3

Anmälan
Skicka ett mail till stig@tibetanskbuddhism.se om du vill vara med, eller om du har några frågor.

Vi kommer att använda programmet Zoom.

Hjärtligt välkommen!
/Stig