Måndagsmeditationer online

Lotusblomma

Under flera år har vi haft måndagsmeditationer här på föreningen. Det ger en chans att meditera tillsammans på en regelbunden basis. Vi är väldigt glada över att ha denna möjlighet.

Det vi praktiserar under denna tid är ”stillhetsmeditation” där man främst fokuserar på sin andning. Detta är en grundläggande och klassisk meditationsteknik som är lika bra för vana som för ovana meditatörer.

Vi är flera olika personer som leder meditationen och därför blir det lite olika upplägg varje gång. Vi kanske använder en text  eller en buddhistisk grundtanke som utgångspunkt för en inledande reflektion.

Om du är ny så får du också en vägledning i hur vi brukar göra. Själva meditationen varar i ca 20-25 min.

Välkommen att delta !


Sedan våren 2020 har vi haft vår måndagsmeditation via nätet. Du deltar från ditt hem och kan koppla upp dig med dator, mobil eller läsplatta.

Anmälan: Skicka ett mail till meditation@tibetanskbuddhism.se så får du vidare instruktioner.

Varje måndag tills vidare.

Tid: 19.00-20.00

Som vanligt i samband med måndagsmeditationen finns möjligheten att ge ett bidrag till hyran, som trots inställda verksamheter måste fortsätta betalas.

Rekommenderad donation är 40 kr

Betala helst till vårt Plusgiro: 831 87 20-3

Den som vill veta mer om buddhistisk stillhetsmeditation kan gärna delta på någon av våra introduktionskvällar.