Måndagsmeditationer online

Lotusblomma

Sedan våren 2020 har vi haft vår måndagsmeditation via nätet. Du deltar från ditt hem och kan koppla upp dig med dator, mobil eller läsplatta. Under upptakten av hösten hade vi även några meditationer i lokalen, men vi återgår nu till att bara ha måndagsmeditationerna online tills vidare.

Anmälan: Skicka ett mail till meditation@tibetanskbuddhism.se så får du vidare instruktioner.

Varje måndag tills vidare.
Tid: 19.00-20.00 

Som vanligt i samband med måndagsmeditationen finns möjligheten att ge ett bidrag till hyran, som trots inställda verksamheter måste fortsätta betalas.

Rekommenderad donation är 40 kr
Betala helst till vårt Plusgiro: 831 87 20-3

Den som vill veta mer om buddhistisk stillhetsmeditation kan gärna delta på någon av våra introduktionskvällar.