Böcker bakom galler

bbg_hogsbo

Böcker bakom galler är ett projekt som drivs av Göteborgs Zencenter med syfte att försöka hjälpa personer i fängelser eller andra låsta institutioner genom att donera böcker kring meditation och buddhistisk filosofi.

 Det är svårt att upprätthålla ett utövande utan en gemenskap eller någon lärare. Böcker bakom galler vill avhjälpa detta så gott det går i den tuffa sits folk i fängelser och andra institutioner befinner sig.

 Sitter du inne och vill ha en bok? Är du intresserad av att prova om meditation och buddhistisk filosofi kan vara ett stöd i en sådan svår situation? Har du någon släkting, vän eller bekant på insidan som du tror skulle vara intresserad av att läsa om buddhism eller meditation? Skriv till info@goteborgzencenter.se med önskemål om någon speciell bok eller bara kring ett tema så försöker de skicka en passande bok.

Engagera dig

Vill du engagera dig i detta projekt? Det finns möjligheter att hjälpa till på många olika vis. Har du tid och intresse så kan du hjälpa till med administration, informationsspridning och liknande.

Skänk böcker

Har du gamla böcker kring buddhism och meditation så mottas gåvor gärna som sedan kan skänkas vidare. Skriv till info@goteborgzencenter.se

Skänk pengar

Projektet är också i behov av pengar och man kan skänka via pg 158 08 56-1. Märk gåvan: Böcker bakom galler.

Lästips

Böcker bakom galler försöker hitta böcker på svenska för att underlätta läsning för er som är nyfikna på buddhism och meditation, men det är så att det finns mycket mer litteratur på engelska. Här är några boktips:

Buddhism i fängelser

 • Dharma in Hell: The Prison Writings of Fleet Maul av Fleet Maul
 • Sitting Inside: Buddhist Practice in America’s Prison av Kobai Scott Whitney

Allmän buddhism

 • Buddhism – A Way of Life and Thought av Nancy Wilson Ross
 • Buddhas lära: En väg till glädje och frihet av Thich Nhat Hahn
 • Buddha av Karen Armstrong
 • Bortom alla begrepp av Sante Poromaa
 • What the Buddha Taught av Walpola Rahula

Therevada

 • Dhammapada i översättning av Rune E Johansson
 • Mindfulness in Plain English av Bhante Guranatana
 • Loving-Kindness av Sharon Salzberg
 • The Noble Eightfold Path: The Way to End Suffering av Bhikku Bodhi
 • One Breath at the Time; Buddhism and the Twelve Steps Programme av Kevin Griffin Vipassana-meditation som den lärs ut av SN Goenka, William Hart
 • Breath by Breath av Larry Rosenberg

Tibetansk buddhism

 • Ett meningsfullt liv: En introduktion till den buddhistiska vägen av Dalai Lama
 • An Open Heart: Practising Compassion in Everyday Life av Dalai Lama
 • Kärlek; Hur du förbättrar din förmåga till käreksfulla relationer av Dalai Lama

Zen

 • Zens tre pelare av Philip Kapleau
 • Taking the Path of Zen av Robert Aitken
 • Anger – cooling the flames av Thich Nhat Hanh
 • Be free where you are av Thich Nhat Hanh

Länkar

Göteborgs Zencenter
Liberation Prison Project
Prison Mindfulness Institute