Meditationer & Yoga – våren 2019

 • Måndagsmeditation

  meditation

  Vi växlar mellan stillhets och gående meditation och alla är välkomna! Den som vill kan efter meditationen stanna på en kopp te. Kom i så god tid att du sitter på plats någon minut innan meditationen börjar.
  Den som vill veta mer om buddhistisk stillhetsmeditation kan gärna delta på någon av våra introduktionskvällar eller dagar.

  Varje måndag kl 19.00 – 20.30
  Frivilligt bidrag 20 kr

  Continue reading →
 • Medicinbuddha

  buddha-medicine2

  Tillsammans reciterar vi Medicinbuddhas mantra för att motverka ohälsa, olycka och annat lidande, och för att främja lycka, inre utveckling och insikt. Ingen initiering krävs. Alla är hjärtligt välkomna!

  Måndagar kl 17.30 – 18.15 Frivilligt bidrag 20 kr

  OBS! Varannan vecka från februari. Pågår fram till slutet av maj, sedan blir det ett uppehåll under sommaren. Praktiken återkommer efter det i augusti. 

  Återstående dagar: 29 april, 13 och 27 maj.

  Continue reading →
 • Nigumas Lodjong-meditation

  Vi utför en meditation som kommer ur Shangpa Kagyu-skolan och är sammanställd från den kvinnliga Vishetsdakinien Nigumas viskade esoteriska undervisning. – Ett sätt att ge undervisning inom Kagyu-skolan.

  Vi praktiserar meditationen och mantra-recitationen/Tonglen efter de instruktioner vi fått av Jetsunma Wangyal (Britt Lindhé) under sina besök hos föreningen.

  Om du inte tidigare gjort denna meditation är det bra om du kommer 15-20 minuter i sju, så får du en kort presentation av meditationen!

  Alla är hjärtligt välkomna!
  För frågor mejla:  stefan@tibetanskbuddhism.se

  Nigumas LodJong-meditation

  kl 19.00, onsdagar
  månaddag
  september4, 18, 25
  oktober9, 23
  november6, 20
  december4, 18

  Frivilligt bidrag 20 kr

  Continue reading →
 • Chenrezig

  4-arm-chenrezig

  Vi träffas och utför en enkel meditation och mantra-recitation över Chenrezig.

  Chenrezig – medkänslans Buddha – räknas som en av de viktigaste och mest kraftfulla av alla de utövningar man kan praktisera inom tibetansk buddhism. Du behöver inga speciella förkunskaper för att delta!

  Om du inte tidigare gjort denna meditation är det bra om du kommer 15-20 minuter i sju, så får du en kort presentation av meditationen!

  För frågor mejla: stefan@tibetanskbuddhism.se

  Chenrezig

  kl 19.00, onsdagar
  månaddag
  augusti28
  september11
  oktober2, 16, 30
  november13, 27
  december11, 25

  Frivilligt bidrag 20 kr

  Continue reading →
 • Kum Nye Yoga – Öppen grupp tisdagar

  Kum Nye Yoga

  Drop-in grupp

  Tid: 18.30-20.00, tisdagar
  Var vänlig kom 10 minuter innan. Avgift 40:-. Ledig klädsel.

  Planerade dagar: 22 jan, 5 & 19 feb, 5 & 19 mars, 2 och 16 april, 2, 21 & 28 maj
  Jämna veckor i vår – och observera att det är ändrat från torsdagar till tisdagar! (bara 2 maj som är en torsdag)

  Plats: Linnegatan 21. Samma byggnad som Hagabion, ingång trappan till höger, andra våning, Föreningen för Tibetansk Buddhism. Det kommer att finnas en temporär ringklocka. För frågor maila: anna-karin@tibetanskbuddhism.se

  Kum Nye består bl.a. av rörelse- och andningsövningar, mantran och självmassage, som leder till att vi finner bättre balans mellan kropp och sinne.

  Kum Nye börjar och slutar med känslor och förnimmelser och medvetenhet om känslor. Först och främst behöver vi lära oss att känna och förnimma.

  Andningen är motorn i vårt varande. Inandningen ger oss energi att leva och med utandningen lämnar den använda energin vår kropp. Så länge vi lever finns andningen där. Ständigt blir den till. Ständigt förändras vi med den. Vi ÄR förändring. Denna flödande energi är vår natur.

  Stress i kropp och sinne är tecken på att energin inte flödar fritt och jämt genom kroppen; att energiflödet hindras. Kum Nye Yoga löser upp dess blockeringar och återskapar ett mjukt och jämnt energiflöde genom hela det inre landskapet.

  För att uppnå effekterna ovan krävs kontinuerlig praktik. I drop-in gruppen kan du pröva om detta är din väg. Du kan få hjälp att upprätthålla din praktik med stöd av gruppen. Den går att kombinera med annan buddhistisk praktik och den går även att praktisera utan en buddhistisk förankring, som yoga.

  Continue reading →
 • Heldag med Kum Nye – lördag 23 mars

  Praktisera Kum Nye Yoga på föreningen för tibetansk buddhism

  Stig Albansson leder en heldag med Kum Nye Yoga och Meditation

  Den riktar sig till alla, men det kan vara bra att ni först testar Kum Nye på öppna gruppen tisdagar om ni tidigare inte praktiserat Kum Nye.

  Dagen är en möjlighet att få erfara vad Kum Nye är och få känna på dess unika mjuka och kraftfulla metoder. Har du gjort Kum Nye förut är detta en möjlighet till fördjupning. 

  Att ägna en hel dag åt något som Kum Nye blir till en slags miniretreat. Man kommer bort från sin vanliga omgivning, och får tillfälle att praktisera tillsammans med andra i föreningens vackra och inspirerande lokal.

  Dagen kommer att bestå av rörelseövningar, andningsövningar, och stilla sittande. Även en del självmassage som ingår i Kum Nye Tibetan Yoga kommer att praktiseras. Målsättningen är att du under denna dag kommer lära dig metoder som sedan kan fortsätta praktiseras i ditt dagliga liv.

  Ord som beskriver Kum Nye är: Mindfulness, meditation, meditera med kroppen, balans.

  Vill du läsa mer om Kum Nye, och även se några videor så gå till denna länk: https://www.kumnyeyoga.com

  Under lunchrasten kan man gå ut och äta, eller ha med sig mat och äta i föreningens lokal.

  Porträtt Stig Albansson

   

  Stig Albansson har lett grupper i Kum Nye på föreningen sedan -98. Initierade och har ansvarat för praktikgruppen som funnits på föreningen sedan våren 2010.

  Lördag 23 mars
  Kl 10.00-16.30

  Pris: 375:-

  Anmälan
  sker genom att du:

  1) Gör en betalning på 375:- till föreningens Plusgiro 831 87 20-3 eller Swish 123 018 21 21.
  Ange ”Heldag KN 23/3”

  2) När betalningen är gjord skicka ett mail till stig@tibetanskbuddhism.se
  och berätta att du betalt.

  När du fått bekräftelse är din anmälan klar!

  Plats: Föreningen för tibetansk buddhism, Linnégatan 21, Göteborg

  Hjärtligt välkommen!


  SE OCKSÅ INFO OM VÅRENS RETREAT MED KUM NYE OCH MEDITATION 16-19 MAJ

  Retreat Solvik 16-19 maj 2019

  Continue reading →
 • Kum Nye Yoga – Praktikgrupp Söndagar

  Kum Nye praktikgrupp ht 2018

  Praktikgruppen i Kum Nye startar 20 januari, kl 10.00-12.30

  I vår kommer gruppen att träffas vid sju tillfällen under jan-maj, hör av dig om du vill ha exakta datum. Efter inledningen i januari kommer det sedan att bli två tillfällen per månad fram till och med maj.

  Kum Nye är en meditativ form av yoga som balanserar upp kropp och sinne, vilket leder till mer närvaro och medvetenhet. Vi kommer dit genom att uppmärksamma känslor och förnimmelser i kroppen, samt arbeta med den speciella Kum Nye-andningen, och olika former av mjuka rörelser.

  De flesta som provat Kum Nye brukar uppleva en påtaglig effekt relativt snabbt. Några upplever att effekten sitter i dagar eller ibland veckor. Sedan är ett av målen att det vi gör kan komma att bli en del av vårt dagliga liv. Att vi kommer bli mer medvetet uppmärksamma på vad som händer i kroppen, och har lärt oss metoder att använda i olika situationer.

  VI brukar säga att första ändamålet med Kum Nye är stressreducering, och sedan är Kum Nye en väg som kan leda så djupt och långt vi önskar. Det är en andlig väg som leder oss mer och mer i kontakt med en inre kunskap.

  Att vi praktiserar i grupp har också en stor inverkan. Det skapar en intensitet som gör att vi har lättare att gå djupare in i övningarna. Fältet som skapas gör allas praktik starkare. Att vi befinner oss i en vacker lokal där mycket utövning gjorts hjälper också till.

  Vi har varit en relativt stor grupp som träffats regelbundet under flera år. Många har varit med länge, och nya har kommit till. Det har fungerat utmärkt att ha både nya och de med mer erfarenhet i samma grupp. Man utgår från sig själv och sin upplevelse. Att det finns andra som har gjort mer är ett stöd. Kum Nye handlar inte om att utföra övningarna ”rätt”, eller att lära sig komplicerade positioner. Utan om att på ett mjukt och vänligt sätt bli varse om vad som pågår inom oss.

  Det är bra om du gjort Kum Nye tidigare, till exempel deltagit på torsdagar eller på någon introduktion, men om du känner starkt för att delta går det också bra utan tidigare erfarenhet.

  Vi kommer i vår mest att arbeta med de övningar som beskrivs i böckerna Kum Nye Tibetan Yoga och Joy of Being.

  Efter varje klass kommer ett utskick med summering av klasserna och förteckning av övningarna vi gjort så man har ett underlag för att kunna fortsätta öva på egen hand.

  Gruppen leds av Stig Albansson som lett grupper i Kum Nye på föreningen i 20 år, och gått de Teacher Trainings-kurser i Kum Nye som getts av Dharma Publishing.

  Har du några frågor kan du maila: Stig

  Tidpunkt: kl 10.00-12.30
  Exakta datum meddelas deltagarna
  Avgift: 850:-

  Betalas till föreningens Plusgiro 831 87 20-3, eller Swish nr 123 018 21 21.
  Skicka sedan ett mail till stig@tibetanskbuddhism.se och berätta att pengar är insatta.
  Alltså – först betalning, sedan anmälan. Tack! 🙂


  • Se också info om Retreat med meditation och Kum Nye 16-19 maj på denna sida.

  • En heldag med Kum Nye är också planerad lördagen den 23 mars. Mer information följer.

  Continue reading →