Meditationer & Yoga – hösten 2019

 • Måndagsmeditation

  meditation

  Vi växlar mellan stillhets och gående meditation och alla är välkomna! Den som vill kan efter meditationen stanna på en kopp te. Kom i så god tid att du sitter på plats någon minut innan meditationen börjar.
  Den som vill veta mer om buddhistisk stillhetsmeditation kan gärna delta på någon av våra introduktionskvällar eller dagar.

  Varje måndag kl 19.00 – 20.30
  Frivilligt bidrag 20 kr

  Continue reading →
 • Medicinbuddha

  buddha-medicine2

  Tillsammans reciterar vi Medicinbuddhas mantra för att motverka ohälsa, olycka och annat lidande, och för att främja lycka, inre utveckling och insikt. Ingen initiering krävs. Alla är hjärtligt välkomna!

  Måndagar kl 17.30 – 18.15 Frivilligt bidrag 20 kr

  OBS! Varannan vecka – jämna veckor!

  3 & 16 sept, 14 & 28 okt, 11 & 25 nov, 9 & 23 dec. 

  Continue reading →
 • Chenrezig

  4-arm-chenrezig

  Vi träffas och utför en enkel meditation och mantra-recitation över Chenrezig.

  Chenrezig – medkänslans Buddha – räknas som en av de viktigaste och mest kraftfulla av alla de utövningar man kan praktisera inom tibetansk buddhism. Du behöver inga speciella förkunskaper för att delta!

  Om du inte tidigare gjort denna meditation är det bra om du kommer 15-20 minuter i sju, så får du en kort presentation av meditationen!

  För frågor mejla: stefan@tibetanskbuddhism.se

  Chenrezig

  kl 19.00, onsdagar
  månaddag
  augusti28
  september11
  oktober2, 16, 30
  november13, 27
  december11, 25

  Frivilligt bidrag 20 kr

  Continue reading →
 • Nigumas Lodjong-meditation

  Vi utför en meditation som kommer ur Shangpa Kagyu-skolan och är sammanställd från den kvinnliga Vishetsdakinien Nigumas viskade esoteriska undervisning. – Ett sätt att ge undervisning inom Kagyu-skolan.

  Vi praktiserar meditationen och mantra-recitationen/Tonglen efter de instruktioner vi fått av Jetsunma Wangyal (Britt Lindhé) under sina besök hos föreningen.

  Om du inte tidigare gjort denna meditation är det bra om du kommer 15-20 minuter i sju, så får du en kort presentation av meditationen!

  Alla är hjärtligt välkomna!
  För frågor mejla:  stefan@tibetanskbuddhism.se

  Nigumas LodJong-meditation

  kl 19.00, onsdagar
  månaddag
  september4, 18
  oktober9, 23
  november6, 20
  december4, 18

  Frivilligt bidrag 20 kr

  Continue reading →
 • Kum Nye Yoga – Öppen grupp tisdagar

  Kum Nye Yoga

  Drop-in grupp

  Tid: 18.30-20.00, tisdagar (och en torsdag)
  Var vänlig kom 10 minuter innan. Avgift 40:-. Ledig klädsel.

  Planerade dagar: 10 sept & torsdag 26 sept, 8 & 22 okt, 5 och 19 nov, 3 & 17 dec. 

  Plats: Linnegatan 21. Samma byggnad som Hagabion, ingång trappan till höger, andra våning, Föreningen för Tibetansk Buddhism. Det kommer att finnas en temporär ringklocka. För frågor maila: anna-karin@tibetanskbuddhism.se

  Kum Nye består bl.a. av rörelse- och andningsövningar, mantran och självmassage, som leder till att vi finner bättre balans mellan kropp och sinne.

  Kum Nye börjar med medvetenhet om känslor. Först och främst behöver vi lära oss att känna och förnimma. Detta leder sedan till öppenhet och stillhet.

  Andningen är motorn i vårt varande. Inandningen ger oss energi att leva och med utandningen lämnar den använda energin vår kropp. Så länge vi lever finns andningen där. Ständigt blir den till. Ständigt förändras vi med den. Vi ÄR förändring. Denna flödande energi är vår natur.

  Stress i kropp och sinne är tecken på att energin inte flödar fritt och jämt genom kroppen; att energiflödet hindras. Kum Nye Yoga löser upp dess blockeringar och återskapar ett mjukt och jämnt energiflöde genom hela vårt inre system.

  För att uppnå effekterna ovan krävs kontinuerlig praktik. I drop-in gruppen kan du pröva om detta är din väg. Du kan få hjälp att upprätthålla din praktik med stöd av gruppen. Den går att utmärkt att kombinera med annan buddhistisk praktik och den går även att praktisera utan en buddhistisk förankring.

  Continue reading →
 • Kum Nye – Tre halvdagar

  Nytt för i höst är dessa tre halvdagar med fokus på olika teman varje gång. Det går bra att välja enstaka eller delta i hela serien.

  Klasserna kommer att ledas av Stig Albansson, som har lett grupper i Kum Nye på föreningen sedan -98.

  De är tänkta att passa både dem som är helt nya till Kum Nye, och dem med mer erfarenhet. Många i praktikgruppen har till exempel efterlyst ännu mer regelbundna träffar, och dessa dagar är just en möjlighet till det.

  Vi kommer ha en del teori, som blir en hjälp om ni sedan vill praktisera hemma. Men mest blir det praktiska övningar. Läs gärna texten som står i samband med praktikgruppen, där förklaras mer vad Kum Nye är.

  Några ord som pekar mot det vi praktiserar:
  l å n g s a m h e t , n ä r v a r o, s t i l l h e t.

  Temadag 1: Lyssna på kroppen.
  Praktiken i Kum Nye leder oss från tankar om det vi upplever till ett direkt upplevande. Vi når dit genom att lyssna och känna vad som pågår i kroppen, och kommer som en direkt effekt lättare kunna hantera stress, vara mer balanserade, och öka vår glädje och uppskattning av livet.

  Du kommer denna dag att få lära dig alla grundläggande delar i Kum Nye-praktiken, som hur vi sitter, andas, och har uppmärksamheten på känslor och förnimmelser. Vi kommer att göra en serie övningar som du sedan kan använda dig av för att fortsätta din praktik hemma.

  Söndag 1 sept, kl 10.00 – 13.00


  Temadag 2: Kum Nye Massage.
  En stor del av boken Kum Nye Tibetan Yoga består av det vi kommer att utforska denna andra temadag nämligen massage. Vanligtvis utför vi massagen som självmassage.

  ”Our feelings and our bodies are like water flowing into water. We learn to swim within the energies of the senses.” Detta inre ’simmande’ eller massage löser upp ackumulerade spänningar, frigör energin som har varit frusen på en subtil nivå av våra fasta attityder och koncept.

  Söndag 29 sept, kl 10.00 – 13.00


  Temadag 3: Andning, rörelse och rytm
  Hur andningen och olika sätt att röra sig påverkar. Undersöka hur de metoder som finns i Kum Nye kan påverka vårt tillstånd och välbefinnande. Skillnad mellan yttre fysisk andning, och den mer subtila andningen, som leder till kontakt med universums större rytmer. Att uppleva sig som mer hel.
  Söndag 27 okt, kl 10.00 – 13.00

  Avgift:
  450:- för alla tre träffarna
  200:- för enstaka

  Anmälan sker genom att summan betalas till föreningens Plusgiro 831 87 20-3, eller Swish nr 123 018 21 21.
  Skicka sedan ett mail till stig@tibetanskbuddhism.se och berätta att pengar är insatta.
  Alltså – först betalning, sedan anmälan. Tack! 


  Se också info om Retreat med meditation och Kum Nye 15-17 november på denna sida.

  Se även information om de öppna grupperna i Kum Nye på tisdagar, och praktikgruppen på söndagar.

  Continue reading →
 • Kum Nye Yoga – Praktikgrupp Söndagar

  Praktikgruppen i Kum Nye startar 8 september, kl 10.00-12.30

  Fokus i höst kommer framförallt att vara på Joy of Being, den andra boken om Kum Nye det vi ibland kallar nivå 2. Men vi kommer också att arbeta med övningar från första boken; Kum Nye Tibetan Yoga.

  I höst kommer gruppen att träffas vid sju tillfällen under sept-dec, hör av dig om du vill ha exakta datum. 

  Kum Nye är en meditativ praktik som balanserar upp kropp och sinne. Vi kommer dit genom att uppmärksamma känslor och förnimmelser i kroppen, samt arbeta med den speciella Kum Nye-andningen, och olika former av mjuka rörelser.

  De flesta som provat Kum Nye brukar uppleva en påtaglig effekt relativt snabbt. Några upplever att effekten sitter i flera dagar eller längre. Sedan är ett av målen att det vi gör kan bli en del av vårt dagliga liv. Att vi kommer bli mer medvetet uppmärksamma på vad som händer i kroppen, och har lärt oss metoder att använda i olika situationer.

  VI brukar säga att första resultatet med Kum Nye-praktikgen är stressreducering. Sedan är Kum Nye en väg som kan leda så djupt och långt vi önskar. Det är en andlig väg som leder oss mer och mer i kontakt med en inre kunskap.

  Att vi praktiserar i grupp har en stor inverkan. Det skapar en intensitet som gör att vi lättare kan gå djupare in i övningarna. Fältet som skapas gör allas praktik starkare. Att vi befinner oss i en vacker lokal där mycket utövning gjorts hjälper också till.

  Vi har varit en relativt stor grupp som träffats regelbundet under flera år. Många har varit med länge, och nya har kommit till. Det har fungerat utmärkt att ha denna blandning i gruppen. Man utgår från sig själv och sin upplevelse. Att det finns andra som har gjort mer är ett stöd. Kum Nye handlar inte om att utföra övningarna ”rätt”, eller att lära sig komplicerade positioner. Utan om att på ett mjukt och vänligt sätt bli varse om vad som pågår inom oss.

  Vi kommer i höst mest att arbeta med de övningar som beskrivs i böckerna Joy of Being. Men vi startar oftast med något från första boken, för att få upp flödet i kroppen.

  Efter varje klass kommer ett utskick med summering av klasserna och förteckning av övningarna vi gjort så man har ett underlag för att kunna fortsätta öva på egen hand.

  Gruppen leds av Stig Albansson som lett grupper i Kum Nye på föreningen i 21 år, och gått de flesta av de Teacher Trainings-kurser i Kum Nye som getts av Dharma Publishing.

  Har du några frågor kan du maila: Stig

  Tidpunkt: kl 10.00-12.30
  Exakta datum meddelas deltagarna
  Avgift: 850:-

  Betalas till föreningens Plusgiro 831 87 20-3, eller Swish nr 123 018 21 21.
  Skicka sedan ett mail till stig@tibetanskbuddhism.se och berätta att pengar är insatta.
  Alltså – först betalning, sedan anmälan. Tack! 🙂


  • Se också info om Retreat med meditation och Kum Nye 16-19 maj på denna sida.

  • Tre halvdagar med Kum Nye är också planerade i höst, och dessa är öppna för alla. Mer information finns på annan plats.

  Continue reading →