GDPR

Från 25 maj 2018 gäller General Data Privacy Regulation, GDPR.
Nedan redovisas vår hantering av dina personuppgifter med anledning av den nya lagstiftningen.

För dig som prenumererar på e-post:

Du kan när som helst själv säga upp eller ändra dina uppgifter om mailinglistan via tjänsteleverantören Mailchimp. Varje utskick avslutas med en länk där du själv kan administrera dina uppgifter. Om du inte själv kan hantera detta, kan du ta kontakt med föreningens personuppgiftsbiträde.

För dig som är betalande medlem eller har registrerat dig på ett registerkort:

Personuppgifter vi samlar in

I registret över betalande medlemmar registrerar vi namn, adress, telefon och e-postadress. På registerkorten registrerar vi födelsedatum (ej personnummer), adress, telefon och e-postadress. Medlemsregistret sparas lokalt i en lokal dator och registerkorten sparas i en låda hos ett personuppgiftsbiträde. Vi sparar och spårar INTE cookies. Vi lämnar INTE dina uppgifter till andra.
I de fall fotografier tas på deltagare i kurser/föreläsningar, ber vi alltid om tillåtelse att publicera. Hemsidan förvaltas av one.com, med säte i Sverige.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder insamlade data för att bedriva vår verksamhet. Det betyder att vi levererar program och information via post, epost-utskick och via publik hemsida samt Facebook. Filmer publiceras på vår Youtube-kanal och tillstånd för publicering inhämtas alltid av de som deltar. I normala fall är det bara läraren som syns på filmen.
En gång om året skickas det sammanlagda antalet regelbundna besökare och medlemmar till Sveriges buddhistiska samarbetsråd (SBS) och Myndigheten för statligt stöd (SST). Personuppgifter lämnas inte ut i samband med detta. SBS och SST har dock rätt att kontakta föreningen och granska medlemsregistret. Vi har skyldighet att gentemot statsbidragsmyndigheten och i enlighet med bokföringslagen (kap. 7 § 2) spara dina uppgifter i sju år.

Hur du kontrollerar dina personuppgifter

Tag kontakt med föreningens personuppgiftsbiträde (se namn och e-post nedan).
Vill du avsluta ditt medlemskap ska det göras skriftligen med din underskrift. Du får därefter en bekräftelse via e-post på att ditt medlemskap har upphört.

Personuppgiftsansvarig

Föreningen för tibetansk Buddhism i Göteborg info@tibetanskbuddhism.se

Personuppgiftsbiträden

leif@tibetanskbuddhism.se