GDPR

Från 25 maj 2018 gäller General Data Privacy Regulation, GDPR.
Nedan redovisas vår hantering av dina personuppgifter med anledning av den nya lagstiftningen.

För dig som prenumererar på e-post:

Du kan när som helst själv säga upp eller ändra dina uppgifter om mailinglistan via tjänsteleverantören Mailchimp. Varje utskick avslutas med en länk där du själv kan administrera dina uppgifter. Om du inte själv kan hantera detta, kan du ta kontakt med föreningens personuppgiftsbiträde.

För dig som är betalande medlem eller har registrerat dig på ett registerkort:

Personuppgifter vi samlar in

I registret över betalande medlemmar och på registerkorten registrerar vi födelsedatum (ej personnummer), adress, telefon och e-postadress. Medlemsregistret sparas lokalt i en lokal dator och registerkorten sparas i en låda hos ett personuppgiftsbiträde. Vi sparar och spårar INTE cookies. Vi lämnar INTE dina uppgifter till andra än Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) som på uppdrag av Myndigheten för statligt stöd (SST) har ett register med hög säkerhet för att kunna se att inget fusk förekommer.
I de fall fotografier tas på deltagare i kurser/föreläsningar, ber vi alltid om tillåtelse att publicera. Hemsidan förvaltas av one.com, med säte i Sverige.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder insamlade data för att bedriva vår verksamhet. Det betyder att vi levererar program och information via post, epost-utskick och via publik hemsida samt Facebook. Filmer publiceras på vår Youtube-kanal och tillstånd för publicering inhämtas alltid av de som deltar. I normala fall är det bara läraren som syns på filmen.
En gång om året skickas uppgifter om medlemmar, registrerade och regelbundna besökare till Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) på uppdrag av Myndigheten för statligt stöd (SST). Vi har skyldighet att gentemot statsbidragsmyndigheten och i enlighet med bokföringslagen (kap. 7 § 2) spara dina uppgifter i sju år.

Hur du kontrollerar dina personuppgifter

Tag kontakt med föreningens personuppgiftsbiträde (se namn och e-post nedan) för att kontrollera dina personuppgifter eller avsluta ditt medlemskap. Du får därefter en bekräftelse via e-post på att ditt medlemskap har upphört.

Personuppgiftsansvarig

Föreningen för tibetansk Buddhism i Göteborg info@tibetanskbuddhism.se

Personuppgiftsbiträden

leif@tibetanskbuddhism.se