Tibetansk läkare 8 juni

Föreningen får återigen besök av den tibetanska läkaren Bhuti Losang lördagen 8 juni.
Tibetansk medicin har sin grund i buddhismen och sinnets balans anses vara en förutsättning för god hälsa. Det finns en helhetssyn på vad som behövs för att hålla sig frisk och läkarna ser helst att patienterna kommer innan obalanser pågått så länge att de blir svåra att bota.
Bhuti Losang är en kvinnlig tibetansk läkare utbildad i Dharamsala.  Hon bor i Köpenhamn och har besökt oss i många år. Bhuti ger ofta både kostråd och ordinerar tibetanska örtmediciner till sina patienter. Genom åren har hon fått god inblick i vilka speciella problem som drabbar oss med västerländsk livsstil.
En konsultation kostar 600 kr och medicin för en månad 150 kr (ibland kan man behöva fler mediciner).
Du kan ställa frågor och boka tid genom att mejla susanne@tibetanskbuddhism.se

Om Carolyn Pasternak

Om Carolyn Pasternak som gästade föreningen i november förra året.

Vi har nåtts av meddelande från Odiyan retreatcenter i Kalifornien att vår lärare i Time Space and Knowledge, Carolyn Pasternak, nu ligger för döden. Carolyn hade en tidigare cancer år 2009, som behandlades framgångsrikt, men förra året fick hon beskedet att den återkommit.

Hennes vänner på centrat skriver att det nu plötsligt inträtt en oväntad försämring av läget. De vakar över henne dag och natt, och hon får den medicinering som krävs. Deras lärare har också träffat henne och ”blessed her profoundly”.

Carolyn gjorde ett stort intryck på oss som deltog i hennes workshop i höstas, och som deltagit på hennes kurser online.

Så här skriver de från Odiyan:

”We here are of course sad, but the community is calm and life flows on with Carolyn’s impending death embraced by the sacred energy of the mandala.

Each of us makes unique contributions to the world and to Rinpoche’s work- none of us can truly be replaced. We all know of Carolyn’s beautiful heart and great accomplishments for the Dharma.  Carolyn deeply appreciated the prayerful energy that so many have directed toward her. We here at Odiyan are together with you all in this meaningful time.”