Introduktion: träffar om buddhism och meditation

Buddha och blommor

Vi går igenom en del av buddhismens grundtankar, berättar om meditation och prövar att meditera. Grundläggande instruktioner ges i stillhetsmeditation för dem som till exempel vill delta i måndagsmeditationerna. Det kommer också att finnas tid till att ställa frågor. 

Datum
Tisdagar: 21/9, 16/11
kl. 18.30-20.30

Söndagar: 17/10, 12/12
kl. 11.00-13.00

Introduktionerna sker på plats i föreningens lokal på Linnégatan 21B.

Det är gratis att närvara vid introduktionerna men en frivillig donation är välkommen.

Kontakta Maria för eventuella frågor och anmälan: Maria