Introduktion: kvällsträffar om buddhism och meditation

Buddha och blommor

Vi går igenom en del av buddhismens grundtankar, berättar om meditation och prövar att meditera. Grundläggande instruktioner ges i stillhetsmeditation för dem som till exempel vill delta i måndagsmeditationerna. Det kommer också att finnas tid till att ställa frågor. 

OBS! Dessa träffar sker online.

Datum: tisdagar 12 jan, 20 april.

Tid: kl 18.30 – 20.30
Ingen kostnad

Kontakta Åsa för eventuella frågor och anmälan: Åsa