Introduktion: kvällsträff om buddhism och meditation 31 mars

Buddha och blommor

Vi går igenom en del av buddhismens grundtankar, berättar om meditation och prövar att meditera. Grundläggande instruktioner ges i stillhetsmeditation för dem som vill delta i måndagsmeditationerna. Det kommer också att finnas tid till att ställa frågor. Ingen föranmälan behövs.

Datum: 27/2, 31/3, 7/5

Tid: kl 18.30 – 20.30
Frivilligt bidrag 20 kr

Kontakta Åsa för eventuella frågor: asa@tibetanskbuddhism.se