Föredrag om Buddhistisk ekonomi

Hjärtligt välkommen till ett föredrag om Buddhistisk ekonomi med Thomas Marmefelt lördagen 9 mars!

Buddhistisk ekonomi är egentligen buddhistisk nationalekonomi. Föredraget handlar om olika sätt att förena buddhistisk etik med nationalekonomi. Hur kan ett buddhistiskt socioekonomiskt system se ut? Hur kan ekonomiskt beteende vara förenligt med medelvägen? Hur kan buddhistisk ekonomisk aktivitet se ut?

Thomas Marmefelt är nationalekonom och historiker, docent i nationalekonomi, särskilt evolutionär ekonomi vid Åbo Akademi och lektor i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Hans forskningsintressen omfattar evolutionär ekonomi, makroekonomi, penningteori, penninghistoria, finansiella institutioner, innovationer, kognition och institutioner, alternativa penningarrangemang samt ekonomisk etik.

Datum & tid
Lördag 9 mars, kl 14.00-15.30

Anmälan
Skicka ett mejl till stig@tibetanskbuddhism.se

Kostnad
70:-

Betala helst till vårt Plusgiro: 831 87 20-3
(eller Swisha till numret: 123 018 21 21).

Hjärtligt välkomna!