Kum Nye 2020-2021

Grupperna i Kum Nye avslutades i dec 2020, och gör för tillfället ett uppehåll.

2020 blev på på alla sätt speciellt, och vi fick redan i mitten av mars stänga lokalen på Linnégatan. Praktikgruppen i Kum Nye som då pågick ställdes in, och deltagarna erbjöds att istället delta på kortare veckovisa klasser som gavs online.

Dessa klasser online fortsatte sedan hela vårterminen.

I oktober började på nytt det som kallats Praktikgruppen i Kum Nye, men nu under nya namnet ”Fem halvdagar med Kum Nye”. Vi kunde då åter vara i vår lokal, men efter en tid stängde vi lokalen igen, då Covidsmittan åter tagit fart i samhället. De återstående tillfällena gavs istället online.

Vi räknar med att kunna erbjuda någon form av Kum Nye på föreningen under vårterminen 2021, men exakt hur och när är ännu inte klart. Men det kommer nog tyvärr dröja ett tag innan klasserna åter kan ges på plats i lokalen.

Stig Albansson som ansvarat för Praktikgruppen i Kum Nye på föreningen sedan 2010, leder regelbundet klasser och retreat online, vilket ni kan se information om här: www.soulbeing.se