Meditation inställd!

Tyvärr behöver vi ställa in måndagsmeditationen på grund av sjukdom!

Rosensanghan1