Kum Nye – Tre halvdagar

Nytt för i höst är dessa tre halvdagar med fokus på olika teman varje gång. Det går bra att välja enstaka eller delta i hela serien.

Klasserna kommer att ledas av Stig Albansson, som har lett grupper i Kum Nye på föreningen sedan -98.

De är tänkta att passa både dem som är helt nya till Kum Nye, och dem med mer erfarenhet. Många i praktikgruppen har till exempel efterlyst ännu mer regelbundna träffar, och dessa dagar är just en möjlighet till det.

Vi kommer ha en del teori, som blir en hjälp om ni sedan vill praktisera hemma. Men mest blir det praktiska övningar. Läs gärna texten som står i samband med praktikgruppen, där förklaras mer vad Kum Nye är.

Några ord som pekar mot det vi praktiserar:
l å n g s a m h e t , n ä r v a r o, s t i l l h e t.

Temadag 1: Lyssna på kroppen.
Praktiken i Kum Nye leder oss från tankar om det vi upplever till ett direkt upplevande. Vi når dit genom att lyssna och känna vad som pågår i kroppen, och kommer som en direkt effekt lättare kunna hantera stress, vara mer balanserade, och öka vår glädje och uppskattning av livet.

Du kommer denna dag att få lära dig alla grundläggande delar i Kum Nye-praktiken, som hur vi sitter, andas, och har uppmärksamheten på känslor och förnimmelser. Vi kommer att göra en serie övningar som du sedan kan använda dig av för att fortsätta din praktik hemma.

Söndag 1 sept, kl 10.00 – 13.00


Temadag 2: Kum Nye Massage.
En stor del av boken Kum Nye Tibetan Yoga består av det vi kommer att utforska denna andra temadag nämligen massage. Vanligtvis utför vi massagen som självmassage.

”Our feelings and our bodies are like water flowing into water. We learn to swim within the energies of the senses.” Detta inre ’simmande’ eller massage löser upp ackumulerade spänningar, frigör energin som har varit frusen på en subtil nivå av våra fasta attityder och koncept.

Söndag 29 sept, kl 10.00 – 13.00


Temadag 3: Andning, rörelse och rytm
Hur andningen och olika sätt att röra sig påverkar. Undersöka hur de metoder som finns i Kum Nye kan påverka vårt tillstånd och välbefinnande. Skillnad mellan yttre fysisk andning, och den mer subtila andningen, som leder till kontakt med universums större rytmer. Att uppleva sig som mer hel.
Söndag 27 okt, kl 10.00 – 13.00

Avgift:
450:- för alla tre träffarna
200:- för enstaka

Anmälan sker genom att summan betalas till föreningens Plusgiro 831 87 20-3, eller Swish nr 123 018 21 21.
Skicka sedan ett mail till stig@tibetanskbuddhism.se och berätta att pengar är insatta.
Alltså – först betalning, sedan anmälan. Tack! 


Se också info om Retreat med meditation och Kum Nye 15-17 november på denna sida.

Se även information om de öppna grupperna i Kum Nye på tisdagar, och praktikgruppen på söndagar.