Alla inlägg av Stig

Besök av en tibetansk läkare

Framskjutit till efter sommaren, 2020

Bhuti Losang, tibetansk läkare

OBS. Datumet i april är framflyttat till efter sommaren.

Bhuti Losang

är en kvinnlig tibetansk läkare som bor i Köpenhamn och som har besökt oss i många år. 

Genom åren har hon fått god inblick i vilka speciella problem som drabbar oss med västerländsk livsstil.
Bhuti ger ofta både kostråd och ordinerar tibetanska örtmediciner till sina patienter.

Oavsett om du har en kronisk sjukdom eller bara känner dig lite hängig, kan en hälsokoll av den tibetanska läkaren Bhuti Losang vara en god idé.

Tibetansk medicin har sin grund i buddhismen och sinnets balans anses vara en förutsättning för god hälsa. Det finns en helhetssyn på vad som behövs för att hålla sig frisk och läkarna ser helst att patienterna kommer innan obalanser pågått så länge att de blir svårare att bota.

TIDSBOKNING
Du bokar tid genom att maila till asa@tibetanskbuddhism.se

PLATS
Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg (FFTB), Linnégatan 21B, Göteborg www.tibetanskbuddhism.se/info/

PRIS
En konsultation kostar 600 kr och medicin för en månad 150 kr (ibland kan man behöva fler mediciner). 

Välkommen! 

Teaching on the Chenrezig Practice – Inställd!

 April 17-19, 2020

Tyvärr får vi ställa in Lama Phuntsoks kurs, på grund av det osäkra läget i världen.
Vi försöker hitta ett datum längre fram då han kan komma. 

Weekend course with Lama Phuntsok

Chenrezig is the embodiment of all the buddhas’ compassion and love. The literal translation of his name means “The One Who Beholds With Loving Eyes”. Chenrezig’s brilliant white body represents the luminosity of primordial wisdom, the spark of enlightenment. 

The practice of Chenrezig consists of closing the gap between the practitioner and the practice, so there is no difference between the person meditating and the love and compassion they are cultivating. In the end the practitioner becomes the very nature of love and compassion.

 The practice of Chenrezig

– the Buddha of Compassion – and the recitation of the mantra is considered one of the most common, beloved and powerful of all the practices in Tibetan Buddhism. 

Lama Phuntsok will clearly set forth the principles and theory of this meditation and then give instructions for the practice of Chenrezig. 

Mantra Chenrezig

You do not need any special prerequisites to participate! 

LAMA PHUNTSOK

Lama Phuntsok resided for ten years in Palden Shangpa La Boulaye, France. He made various retreats there, including the three-year one. At the end of it Lama Phuntsok assisted the retreat master for several years. He then stayed in India for two years where he received spiritual guidance from Bokar Rinpoche. He is currently working for Kalu Rinpoche. 

Lama Phuntsok has visited us in Gothenburg for the last years and his teachings have been very appreciated and useful.

TIME

Friday, April 17, 18:30–21:00 (introduction)
Saturday, April 18, 10:00–17:00 (lunch break 13:00–14:30)
Sunday, April 19, 10:00–17:00 (lunch break 13:00–14:30)

LOCATION

Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg (FFTB), Linnégatan 21B, Göteborg 

www.tibetanskbuddhism.se/info/ 

PRICE

Friday: SEK 100 (no need to register or pay in advance if you only attend Friday)
Friday to Sunday (all sessions): SEK 800 for members, SEK 900 for non-members. 

Students, unemployed and pensioners may have a further discount of SEK 200 when registering for the whole course. 

REGISTRATION & QUESTIONS

Please register by email to stefan@tibetanskbuddhism.se and make a payment to Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg (Plusgiro 831 87 20-3 or Swish no. 123 018 21 21) if you attend the whole weekend. Please state in the payment form which course you register for and if you are eligible for a discount. Make a separate payment of SEK 250 if you wish to become a member.

Welcome! 

Grön Tara-meditation

Grön Tara

Vi är en grupp som praktiserar “Lovpris till de 21 aspekterna av Grön Tara”. 

Vi följer Lama Phuntsoks undervisning av praktiken i enlighet med Shangpa-linjens tradition. Vill man delta bör man ha någon form av undervisning och/eller initiering i Grön Tara. Har man fått undervisning från någon annan lärare som tillhör en annan linje går det alldeles utmärkt att delta ändå. Ta med din egen text, dorje & klocka.

Vi träffas vissa onsdagar kl 19:00 och lördagar kl 10:00-17:00. 

Föreslagen donation, onsdagar: 20 kr, lördagar: 50 kr

Inplanerade onsdagar, kl 19:00: 15/1, 22/1, 29/1, 11/3, 18/3, 25/3, 8/4, 22/4, 29/4, 

Inplanerade lördagar, kl 10:00-17:00: 25/1, 15/2, 28/3

Plats: Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg, Linnégatan 21B (samma hus som Hagabion uppgången till höger). Ring på klockan!

Varmt Välkomna! 

Lunchmeditation

Ta en paus mitt på dagen! 

Varannan onsdag efter lunch, mellan kl 12:30 och 13:30, är du välkommen till vår lokal på Linnégatan för att delta i en enkel stillhetsmeditation. Inga förkunskaper krävs och har du barn får de gärna följa med. 

Föreslagen donation: 20 kr

Inplanerade datum: 15/1, 29/1, 12/2, 26/2  

Får närvarande är inga ytterligare tillfällen inplanerade. 

Tid: kl. 12:30-13:30

Plats: Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg, Linnégatan 21b
(samma hus som Hagabion, uppgången till höger). Ring på klockan!

Välkomna! 

Kum Nye -halvdag 12 jan

Året startar med en halvdag där du får lära dig Kum Nye Tibetan Yoga genom en del teori och mycket praktik.

Klassen leds av Stig Albansson, som har lett grupper i Kum Nye på föreningen sedan -98, och som även undervisar i den praktikgrupp som startar 19 januari.

Dagen är tänkt att passa både dem som är helt nya till Kum Nye, och dem med mer erfarenhet. Är du intresserad av att vara med i praktikgruppen i vår så är denna dag en utmärkt förberedelse till det.

En del teori kommer att ges, men mest blir det praktiska övningar med instruktioner. Läs gärna texten som finns i info om praktikgruppen, där förklaras mer vad Kum Nye är.

Några ord som pekar mot det vi praktiserar:
ö p p e n h e t , n ä r v a r o, s t i l l h e t.


Söndag 12 jan, kl 10.00 – 13.00

Avgift: 180:-

Anmälan sker genom att summan betalas till föreningens Plusgiro 831 87 20-3, eller Swish nr 123 018 21 21.
Skicka sedan ett mail till stig@tibetanskbuddhism.se och berätta att pengar är insatta.
Alltså – först betalning, sedan anmälan. Tack! 


Se också info om Retreat med meditation och Kum Nye 15-17 maj 2020 på denna sida.

Se även information om de öppna grupperna i Kum Nye på tisdagar, och praktikgruppen på söndagar.

Kum Nye Yoga – Öppen grupp tisdagar

Kum Nye Yoga

Drop-in grupp

Tid: 18.30-20.00,
tisdagar 
Var vänlig kom 10 minuter innan. Avgift 40:-. Ledig klädsel.

Planerade dagar:  14 & 28 jan, 11 & 25 feb, 10 & 24 mars, 7 & 21 april, 5 & 19 maj, 2 juni

Plats: Linnegatan 21. Samma byggnad som Hagabion, ingång trappan till höger, andra våning, Föreningen för Tibetansk Buddhism. Det kommer att finnas en temporär ringklocka. För frågor maila: carolina@tibetanskbuddhism.se

Kum Nye består bl.a. av rörelse- och andningsövningar, mantran och självmassage, som leder till att vi finner bättre balans mellan kropp och sinne.

Kum Nye börjar med medvetenhet om känslor. Först och främst behöver vi lära oss att känna och förnimma. Detta leder sedan till öppenhet och stillhet.

Andningen är motorn i vårt varande. Inandningen ger oss energi att leva och med utandningen lämnar den använda energin vår kropp. Så länge vi lever finns andningen där. Ständigt blir den till. Ständigt förändras vi med den. Vi ÄR förändring. Denna flödande energi är vår natur.

Stress i kropp och sinne är tecken på att energin inte flödar fritt och jämt genom kroppen; att energiflödet hindras. Kum Nye Yoga löser upp dess blockeringar och återskapar ett mjukt och jämnt energiflöde genom hela vårt inre system.

För att uppnå effekterna ovan krävs kontinuerlig praktik. I drop-in gruppen kan du pröva om detta är din väg. Du kan få hjälp att upprätthålla din praktik med stöd av gruppen. Den går att utmärkt att kombinera med annan buddhistisk praktik och den går även att praktisera utan en buddhistisk förankring.

Kum Nye Yoga – Praktikgrupp Söndagar

Praktikgruppen i Kum Nye startar 19 januari 2020

Praktikgruppen går in på sitt 11e år, och vi kommer i vår att fortsätta utforska de olika delarna av Kum Nye-praktiken. Dessa delar består bland annat av meditation, healing, och ett ökat välbefinnande. 

Gruppen kommer att träffas vid nio tillfällen under jan-maj, hör av dig om du vill ha exakta datum.


Kum Nye är en meditativ praktik som balanserar upp kropp och sinne. Vi kommer dit genom att uppmärksamma känslor och förnimmelser i kroppen, samt arbeta med den speciella Kum Nye-andningen, och olika former av mjuka rörelser.

De flesta som provat Kum Nye brukar uppleva en påtaglig effekt relativt snabbt. Några upplever att effekten sitter i flera dagar eller längre. Sedan är ett av målen att det vi gör kan bli en del av vårt dagliga liv. Att vi kommer bli mer medvetet uppmärksamma på vad som händer i kroppen, och har lärt oss metoder att använda i olika situationer.

VI brukar säga att första resultatet med Kum Nye-praktikgen är stressreducering. Sedan är Kum Nye en väg som kan leda så djupt och långt vi önskar. Det är en andlig väg som leder oss mer och mer i kontakt med en inre kunskap.

Att vi praktiserar i grupp har en stor inverkan. Det skapar en intensitet som gör att vi lättare kan gå djupare in i övningarna. Fältet som skapas gör allas praktik starkare. Att vi befinner oss i en vacker lokal där mycket utövning gjorts hjälper också till.

Vi har varit en relativt stor grupp som träffats regelbundet under flera år. Många har varit med länge, och nya har kommit till. Det har fungerat utmärkt att ha denna blandning i gruppen. Man utgår från sig själv och sin upplevelse. Att det finns andra som har gjort mer är ett stöd. Kum Nye handlar inte om att utföra övningarna ”rätt”, eller att lära sig komplicerade positioner. Utan om att på ett mjukt och vänligt sätt bli varse om vad som pågår inom oss.

Efter varje klass fås ett utskick med summering av klasserna och förteckning av övningarna vi gjort så man har ett underlag för att kunna fortsätta öva på egen hand.


Gruppen leds av Stig Albansson som lett grupper i Kum Nye på föreningen sedan -98, och gått många av de Teacher Trainings-kurser i Kum Nye som getts av Arnaud Maitland och Dharma Publishing.

Har du några frågor kan du maila: Stig

Exakta datum meddelas deltagarna, fråga om du behöver veta!

Avgift: 1050:-

Betalas till föreningens Plusgiro 831 87 20-3, eller Swish nr 123 018 21 21.
Skicka sedan ett mail till stig@tibetanskbuddhism.se och berätta att pengar är insatta.
Alltså – först betalning, sedan anmälan. Tack! 🙂


• Info om Retreat med meditation och Kum Nye 15-17 maj finns på denna sida. Det är femte gången vi återvänder till Solvik söder om Kungsbacka för en helg med mycket praktik och tid för avkoppling.

// Uppdatering. Retreaten är nu fullbokad men en ny retreat är planerad i slutet av oktober. Mer information om den senare.

Approaching the Buddhist Path

March 6-8 2020

Weekend course with Stephan Pende Wormland

På grund av Covid-19 så pågår kursen online sedan 6 mars.

Welcome to the first weekend course in a series of teachings with Stephan Pende Wormland. The series will be based on a multi-volume collection (see below) presenting the Dalai Lama’s comprehensive explanation of the Buddhist path. 

The course is suitable for everyone, independent of your background, and it is not necessary to sign up for the whole series in advance. 

During this weekend Stephan Pende will start teaching from the first volume: “Approaching the Buddhist path” www.wisdompubs.org/book/approaching-buddhist-path

TIME
Friday, March 6, 18:30–21:00 (introduction)
Saturday, March 7, 10:00–17:00 (lunch break 13:00–14:30)
Sunday, March 8, 10:00–17:00 (lunch break 13:00–14:30)

LOCATION
Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg (FFTB), Linnégatan 21B, Göteborg 
www.tibetanskbuddhism.se/info/ 

PRICE
Friday: SEK 100 (no need to register or pay in advance if you only attend Friday)
Friday to Sunday (all sessions): SEK 800 for members, SEK 900 for non-members
Students, unemployed and pensioners may have a further discount of SEK 200 when registering for the whole course.

REGISTRATION & QUESTIONS
Please register by email to helen.persson@tibetanskbuddhism.se and make payment to Föreningen för Tibetansksk Buddhism i Göteborg (Plusgiro 831 87 20-3 or Swish no. 123 018 21 21) if you attend the whole weekend. Please state in the payment form which course you register for and if you are eligible for a discount. Make a separate payment of SEK 250 if you wish to become a member.

ABOUT THE SERIES
We will cover and complete one volume at a time. So far four volumes have been published, with more awaiting. Stephan Pende will visit Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg two weekends a year. In between visits he will offer online group meetings with meditations and lectures. 

Like previous years we will arrange a summer retreat, this year on June 21 – 28, 2020. There’s a limited 24 spots available and those who attend the course/courses in the programme above will be given priority. 

Like previous years we will arrange a summer retreat, this year on June 21 – 28, 2020. There’s a limited 24 spots available and those who attend the course/courses in the programme above will be given priority. 

Information about the retreat: https://www.tibetanskbuddhism.se/meditation-retreat-with-stephan-pende-wormland/

ABOUT THE BOOKS
“His Holiness the Dalai Lama https://www.dalailama.com/ has been publicly teaching Buddhism for decades. The Library of Wisdom and Compassion collects his presentations of every step of the path to enlightenment, compiled and coauthored by one of his chief Western disciples, the American nun Thubten Chodron https://thubtenchodron.org/

The Buddha wanted his students to investigate, to see for themselves whether what he said were true. As a student of the Buddha, the Dalai Lama promotes the same spirit of investigation, and as the rich tradition of the Buddha makes its way into new lands and cultures, His Holiness has recognized that new approaches are needed to allow seekers in the West to experience the relevance of the liberating message in their own lives. Such an approach cannot assume listeners are free from doubt and already have faith in Buddhism’s basic tenets. The Library of Wisdom and Compassion series, therefore, starts from the universal human wish for happiness and presents the dynamic nature of the mind. This first volume also provides a wealth of reflections on Buddhist history and fundamentals, contemporary issues, and the Dalai Lama’s own personal experiences. It stands alone as an introduction to Buddhism, but it also provides a foundation for the systematic illumination of the path in the volumes to come.”

Vol 1: Approaching the Buddhist path
www.wisdompubs.org/book/approaching-buddhist-path/

Vol 2: The Foundation of Buddhist Practice 
www.wisdompubs.org/book/foundation-buddhist-practice/

Vol 3: Samsara, Nirvana and Buddha Nature
www.wisdompubs.org/book/samsara-nirvana-and-buddha-nature/

Vol 4: Following in the Buddha’s Footsteps 
https://wisdomexperience.org/product/following-in-the-buddhas-footsteps/

ABOUT STEPHAN PENDE WORMLAND
Stephan Pende Wormland has an MA in clinical psychology and is trained in Gestalt therapy. He has studied and practiced meditation in multiple Buddhist traditions for over 30 years. Stephan was a monk in the Tibetan tradition for 11 years, spent 5 years in meditation retreats, and teaches meditation in Buddhist centers in Europe. Stephan has been teaching regularly at FFTB 3 to 5 times a year since 2008. www.stephanpende.com/

Klardrömmar, drömyoga och den tibetanska buddhismen

Föredrag med Bertil Norrlind

Fredag 18/10

Kl 19.00-21.00

Pris 50 kr


Bertil Norrlind är en mångårig medlem i Föreningen för tibetansk buddhism i Göteborg och har läst in sig på olika buddhistiska meditationsmetoder, bland annat det som kallas “lucid dreaming”, klardrömmar, eller drömyoga. En värld som gränsar till fantasin i mångas ögon men som är högst praktisk, reell och värdefull. Här bjuder han in till ett föredrag och ett gemensamt möte öppet för diskussion och deltagande inom den tibetanska buddhismens sammanhang. Väl mött!